Links

Homeobel

www.homeobel.org

EBH

Ecole Belge d'Homéopathie
http://ebh.homeobel.org

Centre Liégeois d'Homéopathie
www.clh-homeo.be

CBHU

Centre Bruxellois d'Homéopathie Uniciste
www.cbhu.be

prohomeopathica

  

Belgische patiëntenvereniging voor de homeopathie 
www.prohomeopathia.be
www.facebook.com/prohomeopathia

Homeopathiestichting

Homeopathie Stichting Nederland
www.homeopathiestichting.nl

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
http://www.vereniginghomeopathie.nl

VHAN

Vereniging Homeopathische Artsen Nederland
www.vhan.nl