opleiding voor dokters, apothekers, dierenartsen, vroedvrouwen en tandartsen

Opleidingscentrum

VSU richt een cursus homeopathie in sinds 1981. Al meer dan 1000 lesnemers volgden het eerste lesjaar zodat VSU werkelijk de bakermat van de homeopathie in Vlaanderen kan genoemd worden.

Onze lesgevers hebben verschillende opleidingen in de homeopathie gevolgd en onderhouden  connecties met internationaal bekende homeopaten.

Op deze manier garandeert VSU een opleiding waar verschillende strekkingen binnen de homeopathie aan bod komen. Verschillende meester-homeopaten hebben door hun persoonlijke inbreng accenten weten te leggen in de benadering van de patiënt, het uitwerken van de symptomen, en zo meer.

De lesgevers onderichten de homeopathie vanuit hun persoonlijke ervaring en met kennis van autoriteiten van wereldformaat als Hahnemann, Kent, Von Bönninghausen, Masi, Vithoulkas, Ghegas, Sankaran, Mangialavori, Shah, Scholten, Sherr, enz…..

Onze lesgevers worden regelmatig in binnen- en buitenland als gastdocenten
uitgenodigd.

Cursus, modulair systeem

Steeds meer patiënten beseffen dat homeopathie niet langer kan voorgeschreven worden op basis van één of ander vaag gevulgariseerd boek. De vraag naar dokters, dierenartsen, tandartsen en apothekers die de studie van de homeopathie ernstig nemen is veel groter dan het aanbod.

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen: de driejarige basisopleiding, de repertoriale lessen, de stages, de tweejarige vervolgopleiding, de specifieke werkgroepen en de nascholing. Deze onderdelen werden vanaf het 25ste academiejaar in modulen ingedeeld.

Tijdens deze vijfjarige cyclus wordt een groot deel van de lessen gemeenschappelijk gegeven. Dit betekent ook dat de lesnemers van het eerste lesjaar na enkele specifieke inleidende lessen, onmiddellijk met de praktijk geconfronteerd worden. Alleen de theoretische lessen zijn verschillend voor elk lesjaar.

Praktisch

Secretariaat VSU   Tel: 0468 / 455 240 (ma-di-do-vrij tussen 14u30 en 16u30)
E-mail: redactie@vsuhomeopathie.be  Website: www.vsuhomeopathie.be

Academiejaar 2019-20 Programmabrochure

De opleiding in de Unitaire Homeopathie van VSU is een hoogstaande, kwaliteitsvolle 5-jarige cursus die zich richt naar artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers of vroedvrouwen en laatstejaarsstudenten in die richtingen.

Inschrijving 2019-20

Vul het inschrijvingsformulier  in en mail het  het naar  redactie@vsuhomeopathie.be
of stuur het met het naar VSU, t.a.v. Dr. Bart Lambert, Radijzenstraat 10, 8500 Kortrijk.

Schrijf de cursusbijdrage over op IBAN: BE72 4012 5151 1116 BIC: KREDBEBB
VSU, Radijzenstraat 10, 8500 Kortrijk
met vermelding van lesjaar en module(s) + naam van de lesnemer. De uiterste datum van inschrijving is gesteld op 31 oktober 2019.
Inschrijvingen kunnen schriftelijk geannuleerd worden (mits annulatiekosten van 10%) tot 21 oktober 2019.
Inschrijvingen zijn pas geldig als de betalingsvoorwaarden zijn voldaan.
Een factuur of fiscaal attest wordt opgemaakt.

diploma en getuigschriften

HET GETUIGSCHRIFT VSU

Wordt na 5 jaar uitgereikt  aan elke lesnemer van VSU die voldoet aan volgende criteria:

  • slagen in de evaluaties (examens) van de driejarige basisopleiding
  • volgen van het vereiste aantal uren stages. Globale beoordeling gebeurt door de stagemeesters.
  • slagen in de eindevaluatie, die moet plaatsvinden in de loop van het 5de jaar.
  • aanwezigheid van min 80% op alle bovenvermelde modules van de cursus.

HET NATIONAAL ERKEND DIPLOMA

 

De Belgische Faculteit voor Homeopathische geneeskunde reikt het diploma uit na voorstellen van 2 persoonlijke casussen met voldoende follow-up, ofwel voorgesteld in de school van VSU zelf, ofwel voor een nationale jury van de Faculteit.

De lesnemers die het getuigschrift VSU hebben behaald, zijn kandidaat. Gelieve aanvraag en presentatietekst geruime tijd op voorhand in te dienen.

DE NAVORMINGSDAGEN VSU

 

Per jaar worden twee dagen door VSU georganiseerd als navorming voor alle
homeopathische artsen, dierenartsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers.

Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de specifieke problemen bij de aanpak van
moeilijke chronische gevallen op lange termijn of met een bepaald thema. Regelmatig
worden ook gastsprekers op het programma gezet.

Congres en navorming

VSU organiseert jaarlijks nascholingen en congressen, deze komen in aanmerking voor accreditering zowel in België als  Nederland.

Dit vormingsaanbod staat open voor homeopaten uit het binnen- en buitenland, oud-studenten VSU en andere geïnteresseerden.

 

Peter Tumminello

VSU Congress

VSU Congress with Peter Tuminello on 2, 3 and 4 OCTOBER 2020
Park Hotel, Leuven, Belgium.
(Traduction française simultanée)
An absolute must for understanding more about prescribing minerals in practice.

Meer congres info

Unitaire homeopathie

Homeopathie is een welomschreven wetenschappelijk gefundeerd systeem, ontdekt door Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843): wetenschappelijk, omdat zijn inzichten gebaseerd zijn op herhaalbare experimenten omdat vanuit deze waarnemingen een aantal precieze grondregels naar voren kwamen met als onderwerp een specifieke benadering van de problemen van de diagnosestelling, het farmacologisch onderzoek van de substantie en de indicatiestelling.
De Unitaire Homeopathie  behandelt een patiënt door hem één enkel middel (een natuurlijke substantie) te geven, vandaar de naam “unitair”. Het wordt gekozen op basis van de totaliteit van de specifieke symptomen van de persoon en niet op basis van zijn ziekte. Om de individualiteit te bepalen is een uitgebreide ondervraging nodig waar hoofdzakelijk aandacht wordt geschonken aan de persoonlijk ervaren klachten van de patiënt.
De eigenschappen van de geneesmiddelen worden gevonden door de activiteit ervan na te gaan bij gezonde individuen, een herhaalbaar experiment, pathogenesie of geneesmiddelproef genoemd.
Het beeld van de patiënt wordt vergeleken met het beeld van het middel, en een homeopathische bereiding van die substantie (verdund en gedynamiseerd) die het best overeenkomt met het totaalbeeld van de patiënt, wordt toegediend.