Opleiding

Homeopathie is een welomschreven wetenschappelijk gefundeerd systeem, ontdekt door Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843): wetenschappelijk, omdat zijn inzichten gebaseerd zijn op herhaalbare experimenten omdat vanuit deze waarnemingen een aantal precieze grondregels naar voren kwamen met als onderwerp een specifieke benadering van de problemen van de diagnosestelling, het farmacologisch onderzoek van de substantie en de indicatiestelling.

De Unitaire Homeopathie behandelt een patiënt door hem één enkel middel (een natuurlijke substantie) te geven, vandaar de naam "unitair". Het wordt gekozen op basis van de totaliteit van de specifieke symptomen van de persoon en niet op basis van zijn ziekte. Om de individualiteit te bepalen is een uitgebreide ondervraging nodig waar hoofdzakelijk aandacht wordt geschonken aan de persoonlijk ervaren klachten van de patiënt.
De eigenschappen van de geneesmiddelen worden gevonden door de activiteit ervan na te gaan bij gezonde individuen, een herhaalbaar experiment, pathogenesie of geneesmiddelproef genoemd.
Het beeld van de patiënt wordt vergeleken met het beeld van het middel, en een homeopathische bereiding van die substantie (verdund en gedynamiseerd) die het best overeenkomt met het totaalbeeld van de patiënt, wordt toegediend.