Opleidingscentrum

VSU richt een cursus homeopathie in sinds 1981. Al meer dan 1000 lesnemers volgden het eerste lesjaar zodat VSU werkelijk de bakermat van de homeopathie in Vlaanderen kan genoemd worden.

Wikimedia_Conference_2013_-_board_meeting_06De opleiding staat onder de kundige leiding van meer dan 25 lesgevers. Zijzelf hebben meestal verschillende opleidingen in de homeopathie gevolgd of hebben connecties met internationaal bekende homeopaten. Op die manier garandeert VSU een opleiding waar de verschillende strekkingen binnen de homeopathie aan bod komen. Verschillende meester-homeopaten hebben door hun persoonlijke inbreng accenten weten te leggen in de benadering van de patiënt, het uitwerken van de symptomen, en zo meer.
Onze lesgevers brengen U vanuit hun persoonlijke ervaring de homeopathie zoals die in de praktijk wordt gebracht door autoriteiten van wereldformaat als Masi, Vithoulkas, Ghegas, Sankaran, enz..... Dat onze lesgevers herhaaldelijk in binnen- en buitenland als gastlesgevers uitgenodigd worden, bewijst dat VSU ook binnen de homeopathische wereld haar reputatie heeft waargemaakt.