Belgisch- Nederlands Informatiecentrum voor Homeopathie

Het Belgisch-Nederlands Informatiecentrum voor Homeopathie (BNIH) is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse en Nederlandse artsen en sympathisanten van de homeopathie. BNIH is een vereniging binnen de schoot van VSU.

 

"Homeopathisch Bekeken" informeert over gezonde leefstijl en homeopathie.

Door uitgave van het tijdschrift "Homeopathisch Bekeken" werd informatie verstrekt omtrent homeopathie en gezonde leefwijze.

Door de keuze van de redactie om hoogstaande artikels te weerhouden, werd gewaakt over de kwaliteit van het niveau van het tijdschrift.

 

In de reeds 20 jaar evolutie heeft het tijdschrift een grondige wijziging ondergaan in de lay-out en algemene look. Er werden verschillende onderdelen gehanteerd, zoals telkens de bespreking van een welbepaald dossier of thema, de achtergronden van de homeopathie en haar filosofie, de wetenschappelijkheid van de homeopathie en de evolutie hierin, gekoppeld aan de politieke actualiteiten, een rubriek boekbespreking, een rubriek lezersvragen met antwoorden, enz...

 

Nu is de tijd gekomen om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling. We gaan met HB digitaal. Bij wijze van overgang zal er nog één gedrukt exemplaar uitgegeven worden, nl het nummer 89.
We danken de trouwe lezers voor hun jarenlange interesse en steun. We hopen hen ook aan te spreken met de nieuwe evolutie.
Daarom is het van belang dat iedereen die het wenst zijn/haar emailadres doorgeeft om verder te kunnen genieten van artikels en informatie die op regelmatige basis zal toegezonden worden.

 

Een andere uitgave van BNIH is de bloemlezing "Het Beste uit Homeopathisch Bekeken". Dit is een boek van 280 pagina's van verzamelde artikels uit de eerste 25 nummers van het tijdschrift. Hierin is een groot deel gewijd aan het leven van Dr. Samuel Hahnemann, de geschiedenis en ontwikkeling van de homeopathie, de basisprincipes en de filosofie. (uitverkocht.)