Geschiedenis van de VSU

De VSU bestaat meer dan 30 jaar. Daar is dan ook al heel wat geschiedenis aan verbonden. Op deze pagina kunt U de  geschiedenis van VSU volgen.

30 Jaar VSU

Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van onze vereniging organiseerden we op 19 en 20 november 2011 een tweedaags congres met Dr. Subrata Kumar Banerjea, homeopathisch arts te Londen, afkomstig uit Calcutta in India.

lees meer

25 Jaar VSU

Op 24 en 25 november 2001 vond in het Waasland het congres 'homeopathie en psychiatrie' plaats. Dit congres, dat werd ingericht door VSU, ging over de homeopathische behandeling van psychische stoornissen.

lees meer

15 Jaar VSU

De opleidingsstructuur werd aangepast: Aanvulling van de drie basisjarenmet twee vervolmakingsjaren en invoering van de continue nascholing van recentelijk twee dagen per jaar.

lees meer

10 jaar VSU

Meer dan 800 lesnemers verworven een basiskennis,  200 beëindigden de 5 jarige lessencyclus. 30 lesgevers en stagemeesters staan bereid de opleiding te verzorgen. Werkgroepen van afgestudeerden blijven zich verdiepen in de homeopathische materie. 

lees meer

5 jaar VSU

In de eerste 5 jaar ontwikkelde onze vereniging zich als een wetenschappelijke vereniging en er bestaan nu verschillende werkgroepen die homeopathie verder bestuderen. De contacten met andere disciplines nemen toe.

lees meer

Banerjea-03