1991:  10 Jaar VSU

Het tiende academiejaar van de Vlaamse Studievereninging voor Unitaire homeopathie is achter de rug. Inderdaad, reeds 10 jaar worden in Vlaanderen dokters, dierenartsen, tandartsen en apothekers opgeleid in de Unitaire homeopathie. Het was onder impuls van wijlen dokter Pladijs dat een aantal van zijn leerlingen zich bereid stelden om les te geven en zo hun ervaring en kennis uit te zenden naar andere geïnteresseerden in de zachte geneeswijzen. Zo werd SNTG (Studievereniging voor Niet Toxische Geneeswijzen) opgericht. Na een paar jaar werd vastgesteld dat alleen de unitaire homeopathie onderwezen werd, zodat de naam van de vereniging werd veranderd in VSU. Zo werd onze school een onderdeel van de Belgische Faculteit voor Homeopathie en naast de scholen van Brussel, Luik en Namen de enige in het vlaamse land die unitaire homeopathie onderwijst.

VSU_logo_old_2In deze tien jaar volgden meer dan 800 lesnemers het eerste jaar om een basiskennis te krijgen. Meer dan 200 beëindigden de lessencyclus. 30 lesgevers en stagemeesters zijn bereid de opleiding te verzorgen. Naast de school omvat de vereniging ook andere activiteiten zoals de diverse werkgroepen van afgestudeerden, die zich verder blijven verdiepen in de homeopathische materie. Verder ook nascholingsactiviteiten, voordrachten, informatie verstrekken, enz.

 

Homeopathisch Bekeken

Ook dit tijdschrift "Homeopathisch Bekeken" staat onder de verantwoordelijkheid van de vereniging en heeft de bedoeling patiënten en sympathisanten te informeren en beter inzicht te doen krijgen in de homeopathische visie over de gezondheid. Samen met de evolutie in de vereniging is het tijdschrift ook veranderd. Voor het zijn huidige naam kreeg in de zomer van 1988, heette het "Karakteristiek". De naamverandering is er gekomen omdat we toen de samenwerking kregen van Nederlandse homeopaten en zo het tijdschrift ruimer konden doen verspreiden.

Om het jubileum te vieren organiseerden we op zaterdag 1 juni een gezellige namiddag en avond voor de leden van VSU en hun gezinsleden. Na een interessant geleid bezoek aan het kasteel van Ooidonk, waarbij we wat van onze geschiedeniskennis konden opfrissen, maakten we nog een kleine wandeling in de omgeving, gezien de zon er een beetje doorgekomen was. 's Avonds was er een feestmaaltijd voorzien in het Boerenhof te Oostakker met achteraf de mogelijkheid tot dans. Als speciale gast hadden we de eer dokter Alfonso Masi Elizalde samen met zijn echtgenote te kunnen uitnodigen. Hij verbleef op dit ogenblik in België omdat hij juist te Brussel het eerste deel van een nieuwe opleidingscyclus gestart had.

In de volgende jaren zal de homeopathie verder evolueren en meer en meer belang verwerven. Hierbij zal VSU zijn rol blijven spelen door te zorgen dat de kwaliteit in de opleiding hoog blijft en vooral door de uitstraling te zijn van de Unitiare homeopathie in Vlaanderen.