2011: 30 jaar VSU

 

Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van onze vereniging organiseerden we op 19 en 20 november 2011 weer eens een tweedaags congres met een buitenlandse spreker.  

 

Dr. Subrata Kumar Banerjea is homeopathisch arts te Londen, afkomstig uit Calcutta in India. Hij is de vierde generatie van een familie met homeopathische traditie. Heel regelmatig citeert hij voorbeelden van zijn grootvader. Hij is directeur van de Allen College of Homœopathy te Essex, Groot-Brittannië.

Academiejaar 

Brochure NL

Brochure EN

 

Als inleiding van de twee congresdagen refereerde Dr. Banerjea naar het Organon van Hahnemann. Hij liet ons samen enkele paragrafen lezen, waarbij hij er dan zijn methode van het miasmatisch voorschrijven aan koppelde.

Dan gaf hij door middel van vergelijkende schema’s de variatie van kenmerken aan van de miasmen Psora, Sycosis, Syphilis en Tuberculinum. Aan de hand van voorbeelden met klinische gevalletjes toonde hij hoe we het huidige miasme van de patiënt kunnen vinden om dan de keuze te maken welke homeopathische remedie passend is. Bij elke remedie die hij uitkwam die niet zo courant is liet hij ons in de Materia Medica van Boericke de beschrijving opzoeken. Het werd duidelijk dat hij dit boek helemaal in zijn geheugen heeft. Hij zei ten andere dat hij zelden gebruik maakt van een repertorium.

 

’s Avonds hebben we tijdens een diner onze 30ste verjaardag luister bijgezet en er was voldoende gelegenheid tot bijpraten.

 

DIGITAL CAMERA
37 Congres Banerjea toehoorders10

De volgende ochtend werden we reeds vroeg op het appel verwacht om het tweede gedeelte van het congres aan te vatten.

Eerst leerde Dr. Banerjea ons onderscheid maken tussen de verschillende types hoest en welke de passende homeopathische remedie erbij is.

Verder toonde hij met heel wat casussen en video-opnames hoe hij in de sloppenwijken van Calcutta een homeopathische kliniek runde. Een drietal keer per jaar keert hij terug naar zijn roots om gedurende een tiental dagen de meest behoeftige mensen homeopathisch te genezen. We zagen schrijnende beelden en mogelijkheden om ziektebeelden aan te pakken, waar hier geen denken aan zou zijn. In India zijn drie geneeswijzen erkend en evenwaardig beschouwd: de allopathische geneeskunde, de homeopathie en de ayurvedische geneeswijze.

31 Congres Banerjea diner S&J
30 Congres Banerjea diner E&I
29 Congres Banerjea avondfeest8
28 Congres Banerjea avondfeest7

Hij vermeldde een studie die opgezet was in een periode van een cholera-epidemie in Bangladesh in 1997, waarbij deze drie geneesmethoden qua resultaten vergeleken werden. Het resultaat was dat de Ayurveda 79%, de homeopathie 72% en de allopathie 62% overleving hadden.

Aan de kinderen geven ze ook melk te drinken, soms de enige voeding die ze op dat moment kunnen hebben. Dr. Banerjea zei ook dat het bij deze mensen niets bijbrengt hen te vragen naar verlangens, zorgen, angsten, enz, want het enige waar men daar mee bezig is is hoe de dag doorkomen en iets te kunnen eten of drinken. De zorgen daar gaan over de angst om de basisbehoeften, niet zoals hier om het mogelijke verlies van de luxe.

Met de ervaring van deze beelden en klinische gevallen, konden we het tweedaags congres afsluiten met het gevoel teruggekeerd te zijn naar de basismethode qua denken en mogelijkheden zoals Hahnemann het 200 jaar geleden heeft beschreven.

Dr. DOEUVRE Erwin
Bron: Homeopathisch Bekeken 82 winter 2011