Wat is Homeopathie? 

Homeopathie is één van de geneeskundige methoden, in de oudheid door Hippocrates, de Vader van de Geneeskunde reeds toegepast, naast de allopathische methode. Onder invloed van Galenus en doorheen de jaren is de homeopathische methode vergeten geraakt tot deze terug herontdekt geworden is door Dr. Samuel Hahnemann. Deze Duitse arts heeft ernstig onderzoek gedaan naar deze methode, duidelijke wetmatigheden opgesteld en er de naam Homeopathie aan gegeven. 

 

De gelijksoortigheidswet: “similia similibus curentur”

Het eerste en voornaamste principe is de gelijksoortigheidswet: “similia similibus curentur”, het gelijke is met het gelijksoortige te genezen. Dit betekent dat een bepaald product dat bij gezonde proefpersonen symptomen veroorzaakt en een geneesmiddelbeeld vormt, bij de zieke met een gelijkaardig ziektebeeld, deze kan genezen.

 

De potentiëring

Het tweede principe is deze van de potentiëring: door het verdunnen en bij elke verdunningsstap krachtig te schudden wordt niet alleen de giftigheid en nadelen van de stof weggenomen, maar wordt de werkingsenergie van de remedie versterkt.

 

Ziektegeschiedenis

Om het ziektebeeld van de patiënt te vinden, wordt gedurende een lange eerste consultatie een ziektegeschiedenis afgenomen van heel de persoon, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de geestelijke kenmerken als de lichamelijke. Om de diagnosestelling te vervolledigen kan een klinisch onderzoek en andere onderzoeksmethoden een noodzakelijke aanvulling zijn. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen de kenmerken van de ziekte(n) en de specifieke kenmerken van de zieke. Daarom en wegens de medische handelingen is het logisch dat de homeopaat ook arts is.

 

 

Homeopathische remedie

Na deze consultatie wordt gezocht naar het geneesmiddelbeeld van de homeopathische remedie die meest passend is bij het geheel van het ziektebeeld van de patiënt. Dit unieke middel wordt dan éénmalig ingenomen om een tijdlang in te werken op de levensenergie en het herstel in te zetten. Dit is het principe van wat men noemt de Unitaire Homeopathie.

Hiertegenover staat de pluralistische en de complexhomeopathie die met verschillende middelen samen werkt in meer frequente innamen. Hiermee bestrijdt men eerder de symptomen zoals de reguliere geneeskunde dat doet met chemische middelen, zonder echte verandering en herstel aan te brengen aan de diepere verstoring.

 

Evaluatie van de werking van de remedie is noodzakelijk na een bepaalde tijd: kort bij eerder acute toestanden, enkele weken bij de eerder chronische toestanden. Dit om de strategie van de behandeling verder te bepalen.

De homeopathische geneesmiddelen worden hoofdzakelijk bereid vanuit drie bronnen, de drie Rijken van de natuur: planten, dieren en mineralen. Eerst wordt de moedertinctuur gemaakt: dit is een aftreksel op basis van alcohol. Vervolgens zet men verdunningsreeksen op, waarbij na elke verdunningstrap krachtig geschud wordt (dynamisatie). Van sommige stappen worden dan globulen en granulen met de verdunning doordrenkt, die dan de naam van het middel en zijn potentie krijgen.

 

 

 

Dr. Erwin Dœuvre
Voorzitter VSU

Vlaamse Studievereniging voor Unitaire homeopathische geneeskunde