Geachte Collega,

Onder de zogenaamde alternatieve geneeswijzen blijft homeopathie een bijzondere plaats innemen.
Uit verschillende onderzoeken en opiniepeilingen blijkt dat een homeopaat raadplegen de eerste reflex is van het grootste deel van het publiek dat " iets anders wil proberen".

Meer en meer huisartsen en specialisten werken samen met homeopaten en er worden inderdaad opmerkelijke resultaten geboekt. De dagelijkse inspanning van degelijk opgeleide homeopaten wekken derhalve ook het enthousiasme van het medische korps op.

Sinds 1981 draagt onze vereniging hiertoe bij door het organiseren van een unieke opleiding die bekend staat voor haar volledigheid, haar degelijkheid en haar systematische didactische aanpak.

In onze cursus wordt een evenwicht gezocht tussen theorie, praktijk en techniek.
Structuur van de cursus: De opleiding omvat, na een inleiding van 2 zaterdagen, een driejarige basisopleiding en een tweejarige vervolgopleiding, telkens 8 zaterdagen per jaar. Daarnaast zijn er ook nog repertoriale lessen, stages, permanente navorming en zelfs mogelijkheden tot opleiding onder permanente supervisie.

De opleiding richt zich zowel tot artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers, als tot laatstejaars studenten in één van deze disciplines.

Het zal een bijzonder genoegen zijn U te verwelkomen op de eerste les van de inleidingmodule.

Met vriendelijke groeten,
Het VSU bestuur

De VSU bestuursleden

Dr. Bart Lambert
Bestuurslid

Dr. Patrick Detand
Bestuurslid

Dr. An Debyser
Bestuurslid

Dr. Tine Cocquyt
Bestuurslid