Woord vooraf

Geachte Collega,

Onder de alternatieve geneeswijzen blijft homeopathie een bijzondere plaats innemen.

Uit verschillende onderzoeken en opiniepeilingen blijkt dat een homeopaat raadplegen de eerste reflex is van het grootste deel van het publiek dat “iets anders wil proberen”.

 

Sinds 1981 draagt onze vereniging hiertoe bij door het organiseren van een  opleiding die bekend staat voor haar volledigheid, haar degelijkheid en haar systematische didactische aanpak. 

 

In onze cursus wordt een evenwicht gezocht tussen theorie en praktijk. 

De opleiding omvat, na een inleiding van 2 zaterdagen, een driejarige basisopleiding en een tweejarige vervolgopleiding, telkens 8 zaterdagen per jaar. Daarnaast zijn er repertoriale lessen, stages, permanente navorming en zelfs mogelijkheden tot opleiding onder permanente supervisie.

De opleiding richt zich zowel tot artsen, dierenartsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers, als tot laatstejaars studenten in één van deze disciplines.

Het zal een bijzonder genoegen zijn je te verwelkomen op de eerste les van de inleidingmodule.

Met vriendelijke groeten,
Het VSU bestuur

 

VSU voorzitter

Dr. Bart Lambert,
Radijzenstraat 10,
8500 Kortrijk
Tel: 056/22 32 50
E-mail

Bestuurslid

Coördinator basiscursus en vervolgopleiding

Dr. Patrick Detand,
Hoogveld 12,
1702 Groot Bijgaarden
Tel: 02/468 21 57
(tussen 13u30 en 14u)
Fax: 02/221 87 02
Polikliniek Lothier ULB-Erasme;
steeds vermelden: tav Dr Detand 

Bestuurslid

Coördinator navorming
Dr. An Debyser
Hoogstraat 13,
1930 Zaventem
Tel: 02 721 70 00
E-mail

Bestuurslid

Coördinator navorming
Dr. Tine Cocquyt
Blandenstraat 82,
3053 Haasrode
Tel: 016/44 93 05
E-mail