Vlaamse studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde

Deze vereniging werd gesticht in 1981 met verschillende objectieven. Op een ogenblik dat de vraag naar alternatieve artsen groeide en een betrouwbaar aanbod karig was, was de belangrijkste doelstelling een opleiding van hoog niveau te bezorgen aan dokters, apothekers, dierenartsen en tandartsen. Deze opleiding bestaat uit een cursus van drie basisjaren, bedoeld om de beginselen van de homeopathie over te brengen aan de geïnteresseerden, en twee vervolmakingsjaren voor degenen die zich verder in de homeopathie willen bekwamen om het VSU- getuigschrift te bekomen. Een permanente nascholing wordt ook georganiseerd.

Een tweede doelstelling van de vereniging is het bekendmaken van de unitaire homeopathie bij het grote publiek door het organiseren van voordrachten, het uitzenden van een nieuwsbrief en publiceren van artikels over homeopathie op onze site.

 

Vele VSU-leden zijn ook lid van UNIO, de beroepsvereniging die ijvert voor de erkenning en de verdediging van een kwalitatief hoogstaande homeopathie door contacten met politieke kringen en verantwoordelijken van het gezondheidbeleid. Eén van de betrachtingen is een wettelijk statuut voor de beoefening van de homeopathie te verkrijgen.

 

Naast een groepering van unitaire homeopaten wenst V.S.U. ook een contactpunt te zijn tussen artsen en patiënten die voor homeopathie geopteerd hebben.