De Homeopathie blijft een bijzondere plaats innemen onder de zogenaamde alternatieve geneeswijzen. Onderzoeken en opiniepeilingen tonen aan dat 2 belgen op 3 een homeopaat raadplegen. Meer en meer huisartsen en specialisten werken samen met homeopaten en boeken opmerkelijke resultaten. 

VSU

VSU is de Vlaamse Studiegroep voor Unitaire Homeopathie.
Sinds 1981 richten wij post-universitaire cursussen homeopathie in om de de patiëntenvraag naar alternatieve artsen met een betrouwbare opleiding te beantwoorden.

Doelstellingen

Opleiding

We bieden een kwalitatief hoogstaande opleiding voor dokters,
apothekers, dierenartsen, vroedvrouwen en tandartsen.

Contactpunt

We brengen geneeskundigen en patiënten samen op het vlak van
de homeopathie en natuurlijke middelen.

Verspreiding

We willen de unitaire homeopathie via on-line en off-line kanalen verder promoten.

Erkenning

We werkten mee aan de wettelijke erkenning van de kwalitatief hoogstaande homeopathie.

Over VSU Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH).

Sinds 1981 organiseert VSU de post-universitaire opleiding homeopathie die bekend staat voor haar volledigheid, haar degelijkheid en haar systematische didactische aanpak.

We zoeken naar een  evenwicht tussen theorie en praktijk. 

De VSU en de Nederlandse Homeopathie Stichting bouwen samen aan deze driejarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH).

De opleiding richt zich zowel tot artsen, dierenartsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers, als tot laatstejaars studenten in één van deze disciplines.

Na behalen van het VSU getuigschrift leggen de studenten bij de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde  het examen af voor het Nationaal erkend Diploma Homeopathie..

Enkele lessenpakketten  staan open voor alle geïnteresseerden.

Het volledige programma is na te leze op de site van Homeopatie Stichting

Het Bestuur

Bart Lambert
Voorzitter
Tine Cocquyt
Ondervoorzitter
An Debyser
Secretaris
Meta Zahren
Penningmeester

Mandaten

iconfinder_Calculator_16_171352+
Debofisk
Boekhoudkantoor
Patrick Detand
Penningmester