OPLEIDINGSCENTRUM PACH VSU-HS - SAMENWERKING MET NEDERLAND

VSU richt een cursus homeopathie in sinds 1981. Per oktober 2020 start de samen werking met de Nederlandse Stiching Homeopathie.
De 2-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH-VSU), voorziet voortzetting met de Dynamis Post Graduate course van Jeremy Sherr vanaf 2022.

Al meer dan 1000 lesnemers volgden het eerste lesjaar zodat VSU werkelijk de bakermat van de homeopathie in Vlaanderen kan genoemd worden. De opleiding staat onder de kundige leiding van meer dan 25 lesgevers. Zijzelf hebben meestal verschillende opleidingen in de homeopathie gevolgd of hebben connecties met internationaal bekende homeopaten. Op die manier garandeert VSU een opleiding waar de verschillende strekkingen binnen de homeopathie aan bod komen. Verschillende meester-homeopaten hebben door hun persoonlijke inbreng accenten weten te leggen in de benadering van de patiënt, het uitwerken van de symptomen, en zo meer. Onze lesgevers brengen U vanuit hun persoonlijke ervaring de homeopathie zoals die in de praktijk werd/wordt gebracht door autoriteiten van wereldformaat als Hahnemann, Kent, Von Bönninghausen, Masi, Vithoulkas, Ghegas, Sankaran, Mangialavori, Shah, Scholten, Sherr, enz..... Dat onze lesgevers herhaaldelijk in binnen- en buitenland als gastlesgevers uitgenodigd worden, bewijst dat VSU ook binnen de homeopathische wereld haar reputatie heeft waargemaakt!

DE CURSUS

Steeds meer patiënten beseffen dat homeopathie niet langer kan voorgeschreven worden op basis van één of ander vaag gevulgariseerd boek. De vraag naar dokters, dierenartsen, tandartsen en apothekers die de studie van de homeopathie ernstig nemen is veel groter dan het aanbod. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen: de driejarige basisopleiding, de repertoriale lessen, de stages, de tweejarige vervolgopleiding, de specifieke werkgroepen en de navorming. Deze onderdelen werden vanaf het 25ste academiejaar in modulen ingedeeld. Een korte inleidingsmodule van één zaterdag geeft een snelle specifieke kennis van de basisprincipes in het homeopathisch denken ter voorbereiding van de eigenlijke opleiding.

NATIONAAL ERKEND DIPLOMA

De Belgische Faculteit voor Homeopathische geneeskunde reikt het diploma uit na voorstellen van 2 persoonlijke casussen met voldoende follow-up, ofwel voorgesteld in de school van VSU zelf, ofwel voor een nationale jury van de Faculteit. De lesnemers die het getuigschrift VSU hebben behaald, zijn kandidaat. De aanvraag en presentatietekst worden geruime tijd op voorhand ingediend.

Tijdens de basiscursus wordt een groot deel van de lessen gemeenschappelijk gegeven.

Dit betekent ook dat de lesnemers van het eerste lesjaar onmiddellijk met de praktijk geconfronteerd worden. Alleen de theoretische lessen zijn verschillend voor elk lesjaar.

Een korte inleidingsmodule van één weekend geeft een snelle specifieke kennis van de basisprincipes in het homeopathisch denken ter voorbereiding van de eigenlijke opleiding.