OPLEIDINGSCENTRUM PACH VSU-HS - SAMENWERKING MET NEDERLAND

VSU richt een cursus homeopathie in sinds 1981. Oktober 2020 starete de samenwerking met de Nederlandse Stiching Homeopathie.
De 3-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH-VSU), voorziet voortzetting met de Dynamis Post Graduate course van Jeremy Sherr vanaf 2022.

De opleiding richt zich tot artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen en vroedvrouwen. Bepaalde modules staan open voor andere geïnteresseerden als losse nascholing.

In het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden. Het tweede en derde jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd.

Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor medische beroepen, zoals die in Nederland en België worden aangehouden, in acht genomen.
Elk jaar sluit af met een examen. De Belgische student (alle eerder vermelde beroepen) is na succesvolle afronding van het traject klaar om bij de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde het examen voor het Nationaal erkend Diploma Homeopathie af te leggen.

LOCATIES

Door de samenwerking met de Homeopathie Stichting worden de lessen afwisselend gegeven in Den Bosch en Antwerpen, met zowel Nederlandse als Vlaamse docenten.

NATIONAAL ERKEND DIPLOMA

De Belgische Faculteit voor Homeopathische geneeskunde reikt het diploma uit na voorstellen van 2 persoonlijke casussen met voldoende follow-up, ofwel voorgesteld in de school van VSU zelf, ofwel voor een nationale jury van de Faculteit. De lesnemers die het getuigschrift VSU hebben behaald, zijn kandidaat. De aanvraag en presentatietekst worden geruime tijd op voorhand ingediend.