Modules opleiding Homeopathie

Tijdens de driejarige basiscursus wordt een groot deel van de lessen gemeenschappelijk gegeven.

Dit betekent ook dat de lesnemers van het eerste lesjaar onmiddellijk met de praktijk geconfronteerd worden. Alleen de theoretische lessen zijn verschillend voor elk lesjaar

Opleidingsparcours en volgorde modules

Alle deelnemers starten met de Inleidingsmodule en maken kennis met het homeopathisch denkmodel.

Minicursus (zonder attest nog getuigschrijft)

Kennismakingstudie met de volgende modules

Driejarige Basisopleiding (met certificaat)

Het certificaat wordt uitgereikt sucessvolle afronding(*) van de basisopleiding en slagen in evaluaties  (*) zie criteria programmabrochure

Omvat de mini-cursus én het praktijkvormend deel, i.e. de volgende modules.

We raden aan om praktijkervaring op te doen met met de modules 

Tweejarige Vervolgopleiding (met getuigschrift)

Het certificaat wordt uitgereikt sucessvolle afronding(*) van de vervolgopleiding en is een vereiste om het examen bij de Homeopathische Faculteit af te leggen  (*) zie criteria programmabrochure 

Inleidingsmodule : (jaar 1)​

Kennismaking met de basisprincipes, de wetenschap en filosofie van het homeopathisch denkmodel.
Homeopathie in de geschiedenis en situering binnen degeneeskunde.
Wetenschappelijke studies en de galeniek en de theorie van de basisprincipes. Inleiding Repertorium.
Afnemen van de homeopathische anamnese

Module 1 (jaar 1)

Verdere uitdieping van de basisprincipes van het homeopathisch denkmodel.
In elk lesjaar worden theoretische lessen gewijd aan voorafgestelde aspecten van de homeopathie.

Alle theoretische lessen sluiten nauw aan bij de praktijk.

 
 

Module Organon (jaar 2)

Uitdiepen van het “Organon” van Hahnemann uitgediept. Het Organon is het theoretische basiswerk waarvan de belangrijkste ideeën nu nog geldig zijn.

Module Chronische Ziekten (jaar 3)

“Chronische Ziekten“  volgens Hahnemann

Module Materia Medica Polychresten (jaren 1-3)

Eigenschappen van de homeopathische geneesmiddelen.

We belichten de mentale, algemene en lokale kenmerken van de Polychresten (meest voorkomende remedies).

 
 
Cyclische behandeling van 60 Polychresten  verdeelt over 4 volle zaterdagen per jaar.
De lessen geven telkens de essentie van de remedies gegeven, met praktische wenken om de kennis van deze geneesmiddelen zo concreet mogelijk voor te stellen.
De lesteksten geven een uitgebreid overzicht (met casestudy’s).

Indicatieve lijst van 60 polychresten voor Academiejaaren 
19-/20, 20/21 en 21/22

deel 1: 20 remedies: Ant-c., Ars., Bell., Bry., Calc., Carc., Ferr., Ign., Lach. ,Lyc., Merc., Nat-m., Petr., Phos., Sep., Sil., Staph., Sulph., Tarent., Verat.
deel 2: 20 remedies (indicatief) Alum., Arg-n., Bar-c.,   Calc-p., Cham., Con., Cupr., Hep., Hyos., Iod., Mag-c., Med.,  Nat-c., Nat-s., Nit-ac., Puls., Stram., Sul-ac., Thuj., Zinc.
• deel 3: 20 remedies (indicatief) Acon., Apis, Arn., Ars-i., Aur., Carb-v., Caust., Gels., Graph., Kali-c., Mag-m., Nux-v., Op., Ph-ac., Plat., Plb., Psor., Rhus-t., Stann., Tub.

Module Repertoriumtechniek (jaren 1-5)

De repertoriumtechniek is een essentieel onderdeel om in de dagdagelijkse praktijk toe te passen. In de inleidingsmodule worden de basistechnieken uitgelegd. Op 2 repertoriale dagen per jaar, worden de lesnemers verder wegwijs gemaakt doorheen het repertorium en er wordt tot concrete homeopathische praktijkvoering gekomen aan de hand van klinische gevallen en repertoriumoefeningen. Enkele aandachtspunten tijdens deze praktijklessen:

 • de homeopathische belangrijke tekens en symptomen worden aangeduid: waar vindt u in het repertorium de uitdrukkingen van de patiënt?
 • hoe wordt de homeopathische ondervraging uitgevoerd?
  de valorisatie en hiërarchisatie van de symptomen,
 • de techniek van het repertoriseren of andere analysemethoden,
  de verificatie van de geneesmiddelen,
 •  de keuze van verdunning,
 •  de evaluatie van de reactie van de patiënt,
 •  het 2de voorschrift;
 • enz…

Al deze elementen worden telkens opnieuw uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden.

Een repertoriale dag bestaat uit een samenkomst van de lesnemers dokters, dierenartsen en tandartsen die met de lesgever klinische gevallen en repertorium praktisch bespreken. Repertoriale lessen worden beschouwd als verplicht onderdeel van de praktische opleiding voor lesnemers van de 5 jaar en een aanwezigheid van 80% is vereist om deel te mogen nemen aan de evaluatie.

 
 

Module Clinische Praktijklessen

(1) jaren 1-5

Een 80tal kleinere geneesmiddelen worden verdeelt op 4 volle zaterdagen per jaar bestudeerd. Kennis van de minder frequent vorkomende geneesmiddelen is belangrijk ze te kennen daar alleen een juist gekozen geneesmiddel zak een duidelijke verbetering van de klachten bewerkstelen. Deze 80 middelen worden bestudeerd aan de hand van duidelijke casussen.

Bijzondere aandacht zal gaan naar de manier waarop deze kleine geneesmiddelen “gevonden” kunnen worden.

 
 

(2) jaren 4-5

Tijdens 4 volle zaterdagen per jaar wordt aan de hand van klinische gevallen praktische hulp geboden om homeopathie gemakkelijker in de praktijk te kunnen toepassen.

De meest karakteristieke symptomen van de grootste middelen, maar ook van de kleine middelen wordt in differentiaal diagnose geplaatst om de casus op te lossen.

Module Stages (jaren 1-5)

Er zijn verplichte stages voorzien voor dokters, dierenartsen en tandartsen te volgen bij hun collega-lesgevers. Deze mogen reeds gestart worden in het eerste lesjaar. Een vijftiental stagemeesters staan ter uwer beschikking.
 • artsen: 90 uur;
 • dierenartsen: 50 uur;
 • tandartsen: 25 uur
 • apothekers
 • vroedvrouwen

Module Werkgroepen

Voor apothekers, dierenartsen en tandartsen kunnen specifieke werkgroepen bijeenkomsten houden die hun eigen beroepsgebonden activiteiten hebben en de problematiek eigen aan deze beroepsgroep nader bekijken De bijeenkomsten worden onderling afgesproken.  

Werkgroep Dierenartsen

Toepassing van het repertorium en de Materia Medica in een diergeneeskundige praktijk en toe te passen op grote en kleine dieren. Er kan rond een bepaald thema gewerkt worden om de Materia Medica van de remedies te bespreken aan de hand van casuïstiek. Ook kan er de mogelijkheid zijn om uw eigen meegebrachte probleempatiënt te bespreken in de groep.

Werkgroep Tandartsen

Tandartsen hebben een specifieke benadering die afhankelijk is van de manier waarop tandklachten homeopathisch bekeken worden.
Zoals voor alle andere organen wordt de patiënt holistisch benadert en niet enkel het symptoom (ontsteking, cariës of pijn) behandeld. De werkgroep tandartsen focust op remedies met specifieke mond- en tandpathologie.

Werkgroep Apothekers

Voor apothekers is een grondige kennis van de homeopathie van primordiaal belang omdat zij frequent een echte vragenbus en raadsman zijn voor de patiënten. De activiteiten in hun werkgroep zijn in de eerste plaats gericht naar hun officina en kunnen de volgende onderwerpen bevatten: houding in de officina tegenover de patiënt die om alternatieve medicatie/uitleg vraagt, bespreking van andere alternatieve therapieën en onderwerpen (Weihepunten, Fytotherapie enz…), technisch-wetenschappelijke onderwerpen op praktisch en farmacologisch gebied (grondstof-analyse, research, enz…)