Post Academisch Curriculum Homeopathie België & Nederland

België: De opleiding richt zich tot artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen en vroedvrouwen.

Tijdens de modules in het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan
worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en acute mictie-klachten.

De modules van het tweede en derde jaar geven theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd. Ook het tweede jaar wordt afgesloten met een toets. De European Committee for Homeopathy (ECH) accrediteert deze opleiding.

Uiteraard worden hierbij de Europese Standaarden (CEN) voor medische beroepen in acht genomen. De opleiding richt zich tot artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen en vroedvrouwen. Bepaalde modules staan open voor gaststudenten. 

Nationale en internationale erkenning

De Belgische student (alle boven vermelde beroepen) is na successvolle afronding van het traject klaar om bij de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde het examen voor het Nationaal erkend Diploma Homeopathie af te leggen. 

 
 

Hierna heeft de Nederlandse arts voldaan aan de eisen om toe te treden tot de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde,
vakgroep Homeopathie (AVIG).

Tandartsen die de PACH-VSU met goed gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden van devakgroep biologische tandartsen van de AVIG.

Nederlandse dierenartsen kunnen lid worden van de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (VCwD).

Eerste Studiejaar

Oktober 2020: Den Bosch

November 2020: Antwerpen

Januari 2021: Antwerpen

Maart 2021: Den Bosch

April 2021: Den Bosch

Zaterdag 24 april 2021

Toets

Praktische Informatie

Literatuurlijst