Voeg je koptekst hier toe

Sinds 1981 organiseert VSU de post-universitaire opleiding homeopathie die bekend staat voor haar volledigheid, haar degelijkheid en haar systematische didactische aanpak.

We zoeken naar een  evenwicht tussen theorie en praktijk. De opleiding omvat, na een inleiding van 2 zaterdagen, een driejarige basisopleiding en een tweejarige vervolgopleiding, telkens 8 zaterdagen per jaar. Daarnaast zijn er repertoriale lessen, stages, permanente navorming en zelfs mogelijkheden tot opleiding onder permanente supervisie. 

De opleiding richt zich zowel tot artsen, dierenartsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers, als tot laatstejaars studenten in één van deze disciplines. Na behalen van het VSU getuigschrift leggen de studenten bij de Belgische Faculteit voor Homeopathische geneeskunde  het examen af voor het Nationaal herkend Diploma Homeopathie.. Enkele lessenpakketten  staan open voor alle geïnteresseerden.

Het Bestuur

Bart Lambert
Voorzitter
Tine Cocquyt
Ondervoorzitter
An Debyser
Secretaris
Patrick Detand
Penningmester