Opleiding

We bieden een kwalitatief hoogstaande opleiding voor dokters,
apothekers, dierenartsen, vroedvrouwen en tandartsen.

Modules opleiding Homeopathie

Tijdens de tweejarige basiscursus wordt een groot deel van de lessen gemeenschappelijk gegeven.

Dit betekent ook dat de lesnemers van het eerste lesjaar onmiddellijk met de praktijk geconfronteerd worden. Alleen de theoretische lessen zijn verschillend voor elk lesjaar.

In het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan
worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en acute mictie-klachten.

Uiteraard worden hierbij de Europese Standaarden (CEN) voor medische beroepen in acht genomen. Dit eerste jaar van de opleiding staat open voor artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen en vroedvrouwen. Bepaalde modules staan open voor gaststudenten. 

Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een toets. Bij slagen heeft de student toegang tot het tweede jaar. Deze opleiding voorziet voortzetting met de Dynamis Post Graduate course van Jeremy Sherr.

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd. Ook het tweede jaar wordt afgesloten met een toets. De European Committee for Homeopathy (ECH) accrediteert deze opleiding.

Nationale en internationale erkenning

De Belgische student (alle boven vermelde beroepen) is na successvolle afronding van het traject klaar om bij de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde het examen voor het Nationaal erkend Diploma Homeopathie af te leggen. 

 
 

Hierna heeft de Nederlandse arts voldaan aan de eisen om toe te treden tot de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde,
vakgroep Homeopathie (AVIG).

Tandartsen die de PACH-VSU met goed gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden van devakgroep biologische tandartsen van de AVIG.

Nederlandse dierenartsen kunnen lid worden van de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (VCwD).

Eerste Studiejaar

Oktober 2020: Den Bosch

November 2020: Antwerpen

Januari 2021: Antwerpen

Maart 2021: Den Bosch

April 2021: Den Bosch

Zaterdag 24 april 2021

Toets

Praktische Informatie

Literatuurlijst